gulbanner-no

Ritlandskrateret

 

Mot Svodene

 

For ca. 500 millionar år sidan slo ein meteoritt ned på jorda og skapte eit krater som var  ca. 2,7 km på tvers og 400 m djup i eit grunt hav. Krateret blei fylt med marine sediment og etterpå blei krateret skjult djupt under bakken.

Men erosjon og verking av vatn og is har frigjort denne geologiske skatten like ved Ritland i Hjelmeland kommune, kor dette enno ligg urørt i utkanten av Vormedalsheia landskapsvernområde. Området er lett tilgjengeleg og viser, med litt hjelp, historia av den voldsomme hendinga og kva som skjedde etterpå.

Her kan du begynne med utforsking av Ritlandskrateret. Lær meir om historia til krateret, ta ein virtuell tur og planlegg eit besøk til Ritlandskrateret og Hjelmeland kommune.

Vi håpar å treffe deg snart!

         Hjelmeland kommune, Vågavegen116, 4130 Hjelmeland, Norway. Ta kontakt med oss.